Kinh nghiệm pháp lý

02-02-2024
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu....
26-01-2024
Khi giải quyết việc ly hôn, thông thường Tòa án sẽ giải quyết đồng thời vấn đề nuôi con với...
19-01-2024
Phân chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn là một quá trình phức tạp buộc các...
12-01-2024
Ly hôn là một vấn đề phức tạp, việc ly hôn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và...
05-01-2024
Đơn phương ly hôn là trường hợp chỉ có một bên vợ, chồng mong muốn chấm dứt quan hệ hôn...
22-12-2023
Đời sống hôn nhân và gia đình luôn là vấn đề nhạy cảm và phức tạp. Khi việc chung sống...
15-12-2023
Quan hệ giữa vợ và chồng trong hôn nhân là quan hệ nhân thân gắn liền với tài sản. Việc...
08-12-2023
Trong thời kỳ hội nhập toàn cầu, mọi hoạt động của công dân bao gồm các hoạt động kinh tế...
01-12-2023
Khi cuộc sống không còn hạnh phúc, mục đích hôn nhân không thể đạt được thì ly hôn chính là...